Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Pape, Kari

  Sorter etter

  Æ trur dem søv

  398,-
  Sosial kompetanse handler i virkeligheten om kunsten å omgås andre mennesker. Denne boka levendegjør teorier omkring sosial kompetanse ved hjelp av eksempler fra hverdagen i barnehagen. Forfatteren peker på betydningen av at voksne er aktivt til stede i barns liv og spør om det er rimelig å stille større krav til barnas kompetanse enn dem vi stiller til oss selv. Hun hevder at voksne som arbeider med barn, må reflektere over hvordan de selv mestrer kunsten å omgås hverandre. I boka vektlegges også betydningen av det å gi alle barn mulighet til å oppleve seg sel som positive deltakere i et sosialt fellesskap. Dette er en bok for alle som arbeider med barn i førskolealder. Har litteraturliste.

  Den gode assistenten

  359,-
  Boka inneholder teori, praksisfortellinger og refleksjonsoppgaver beregnet på assistenter i barnehager. Blant temaene er: tilrettelegging av lek og vennskap i barnehagens hverdagsliv, hvordan skape trygge relasjoner og rammeplanens helhetlige læringsbegrep.

  Fra plan til praksis I

  398,-
  Denne boka tar for seg sentrale utfordringer i arbeidet med Rammeplanen 2006, blant annet hva det innebærer å arbeide i tråd med et helhetlig læringsbegrep, hva det vil si å arbeide prosessorientert, og hvordan barnehageansatte kan arbeide prosessorientert i samsvar med de kravene som stilles. Med litteraturliste.

  Fra plan til praksis II

  410,-
  Arbeidet i barnehager skal dokumenteres. Denne boken handler om hvordan barnehagene kan bli flinkere til å arbeide med dokumentasjon, refleksjon og vurdering med utgangspunkt i rammeplanen og barnehagenes egne planer. Har litteraturliste.

  Fra plan til praksis III

  420,-
  Denne boken inneholder verktøy og metoder til hjelp i arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering i barnehagen. Metodene egner seg til utviklingsprosjekter. Boken er basert på bøkene Fra plan til praksis I og II.

  Jakten på den gode barndom

  419,-

  Se hva jeg kan 'a!

  438,-
  I denne boken belyser forfatteren læreprosessene i barnehagen. Det tas opp spørsmål om hva læring er, hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at vi mennesker skal kunne lære, hvordan man skaper gode læringsbetingelser hos barn, hva som er til hinder for at læring finner sted, hvordan din barnehage arbeider for å utvikle et godt læringsmiljø for barn og voksne, og hva barn tenker om læring og kunnskap. Forfatteren begrunner hvilke krav som bør stilles til et godt læringsmiljø for barn, og skisserer muligheter og mangfold i hverdagen. Det gis også konkrete forslag til hvordan læring kan planlegges og dokumenteres. I tillegg finner du et opplegg for personalutvikling. Boka er oppdatert i tråd med ny forskrift om rammeplan for barnehagen.

  Pape, Kari