Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Ohnstad, Frøydis Oma

  Sorter etter

  Læreres profesjonskunnskap

  265,-
  Boken drøfter spørsmål som hvilke etiske retningslinjer lærere bør arbeide etter sammen med skoleledelsen, kolleger, elever og foreldre, hvordan lærere skal forholde seg til myndighetenes forsøk på å få dem til å akseptere et større ansvar for skolens virksomhet, hva som skal regnes som relevant, gyldig og tilstrekkelig kunnskap i lærerens arbeid med elevene. Spørsmålene blir satt inn i en samfunnskontekst. Boken retter seg spesielt mot lærere og lærerstudenter. Med litteraturliste.

  Profesjonsetikk i skolen

  389,-

  Ohnstad, Frøydis Oma