Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Nyeng, Frode

  Sorter etter

  Det autentiske menneske

  377,-
  Boka ønsker både å presentere Charles Taylors filosofi og å utfordre noen av de antagelsens om orden, harmoni og varighet som ligger innbakt i den. Den presenterer og drøfter de mest sentrale punktene i Taylors etikk og syn på menneskevitenskapen.

  Etikk og økonomi

  369,-
  Boken dekker behovet for en grunnleggende innføringsbok i etikk for de økonomiskadministrative studier, men er også utfordrende lesning for alle samfunnsengasjerte mennesker. Boken fokuserer på hvorfor det kan være viktig å skille mellom at noe er økonomisk av natur og at det har en økonomisk side, og på etiske problemstillinger knyttet til forholdet mellom miljøpolitikk og økonomisk rasjonalitet. Med ordforklaringer, noter, litteraturliste og register.

  Etikk og samfunnsansvar

  397,-
  Boka gir ei innføring i etikk for næringslivet og drøfter bl.a. temaer som inhabilitet, verdibasert ledelse og varsling. Boka er beregnet på studenter i økonomi på både bachelor- og masternivå og har oppgaver, ordforklaringer, litteraturliste og stikkordregister.

  Etiske teorier

  359,-
  Boken presenterer leseren for de ulike teoriretningene vi finner i moralfilosofien, og forsøker med det å skissere et oversiktsbilde av det moralfilosofiske landskapet. Fremstillingen av teoriene er generell, slik at studenter kan ha nytte av boken både innen filosofi og andre fagområder der etikk er satt på dagsordenen. Har ordforklaringer og litteraturliste.

  Forbrukerforståelse

  599,-

  Hva annet er også sant?

  519,-

  Noen ganger skal man lyve

  419,-

  Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori

  419,-
  Boka gir en presentasjon av de viktigste begrepene i forskningsmetode. Boka kan brukes som en innføring, som oppfriskning for de som tar etter- og videreutdanning, som oppslagsbok og som støttelitteratur i metodekurs på alle nivåer på Universiteter og høyskoler. Har litteraturliste.

  Nytelse

  320,- 365,-
  I denne boken drøfter forfatteren nytelsens vilkår i dagens samfunn ut fra det han hevder er en moralsk panikk som ubegrunnet stempler nytelse som grådig, egoistisk og overfladisk. Temaer som tas opp er forholdet mellom nytelse og moral, nytelse og dannelse, og nytelse og frihet. Boken inneholder også en systematisk fremstilling av en rekke filosofers syn på nytelse, nytelse i moderne lykkeforskning og nytelsens bakside i form av kjedsomhet og avhengighet. Med litteraturliste.

  Vitenskapsteori for økonomer

  395,-
  Boken gir en innføring i klassiske vitenskapsteoretiske spørsmål med særlig relevans for økonomisk-administrative studier. Det legges vekt på betydningen av det perspektiv- og fortolkningsmangfold som gjør seg gjeldende innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, og koblingen til skillet mellom kvalitativ og kvantitativ metode er sentral. Boken klargjør også hvordan økonomiske teorier påvirker vår sosiale virkelighet, og viser hvordan vitenskapsteorien må ta opp i seg også etiske problemstillinger. Hvert kapittel har oppsummering og avsluttende spørsmål. Har ordforklaringer, litteraturliste og register.

  Nyeng, Frode