Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Nordhaug, Odd

  Sorter etter

  Inkluderingsledelse

  429,-
  Boka tar for seg fagområdet inkluderingsledelse, som handler om å lede en arbeidsplass der det er plass til alle slags mennesker, uansett kjønn, etnisk opprinnelse, alder, seksuell legning eller funksjonshemming. Boka inneholder praksiseksempler og henvender seg først og fremst til ledere av offentlige og private virksomheter, avdelingssjefer, personalmedarbeidere, studenter og lærere, samt prosjektledere. Har litteraturliste og liste over nettsteder.

  LMR

  459,-
  Denne innføringen i personalledelse gir en oversikt over personalledelse som fagområde og praktisk funksjon i private bedrifter og offentlige virksomheter. For studenter og lærere innen økonomisk-administrative fag, deltakere i etterutdanning og kurs innen ledelse og bedriftsøkonomi, personalmedarbeidere, linjeledere, konsulenter, toppledere og andre som arbeider innen det ledelsesfaglige område. Med stikkordregister.

  Strategisk kompetanseledelse

  499,-
  Boken kaster lys over kompetanse som ressurs og drøfter utvalgte sider ved organisasjoners kompetansestyring. Blant de aktuelle temaene som tas opp er klassifisering av kompetanse, individuell og kollektiv kompetanse, lederkompetanse, intern og ekstern opplæring, effekter av personalopplæring, læringsbarrierer i bedrifter, endring og obligatorisk læring, kompetanse og styringsutfordringer, kompetanse og strategi, intellektuell kapital, kartlegging av kompetansebehov, samt kompetanseledelse i norsk og europeisk næringsliv. Boken erstatter Kompetansestyring i næringslivet (1998). Har litteraturliste og register.

  Nordhaug, Odd