Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Nissen, Rikke

  Sorter etter

  Lærebog i sygepleie for diakonisser

  429,-
  I 1877 utga diakonisse Rikke Nissen den første læreboka i sykepleie på norsk. Den gir leseren et innblikk i kunnskapsgrunnlaget for datidens sykepleie, praksiskunnskap og krav til utøvelsen av yrket, og sier oss noe om datidens forhold for pasienter, sykepleiere og samfunnet generelt. Etterordet bidrar til å sette teksten i et perspektiv. Her vises sammenhenger mellom Rikke Nissens kunnskaps- og verdisyn og dagens diskusjon og tenkning om dette. Teksten drøfter sykepleierens stilling både i forhold til de religiøse lederne og de medisinske autoriteter, kjærlighetsgjerningen og lydighet i kallet. Boken er aktuell for sykepleiestudenter og sykepleiere som er opptatt av fagets historie, kvinneforskning, etikk og faglig skjønn. Har litteraturliste.

  Nissen, Rikke