Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Nilsson, Stig

  Sorter etter

  Avis frå a til å

  269,-
  Boka er ei handbok for journalistar, journaliststudentar og andre som arbeider med medium og informasjon. Den inneheld kortfatta definisjonar av tekniske og språklege omgrep innanfor avisterminologien. Har litteraturliste.

  Prots

  288,- 329,-
  Eit portrett av dirigenten, musikaren og kulturarbeidaren Per Oddvar Hildre, alias Prots. Boka inneheld samtaler, både med PROTS sjølv, og med personar som kjenner han. Dirigenten er berømt både i Norge og internasjonalt, og forfattaren har fulgt han på kormiks i Peru, og på korseminar heime i Noreg. Kulturmøter, tru og liv, dirigentrolla, song og musikk er viktige tema. Har personregister.

  Nilsson, Stig