Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Nietzsche, Friedrich

  Sorter etter

  Antikrist

  262,- 299,-
  Nietzsche retter kritikk mot kristendommen og en hver annen idealisme som anser sannheten for å være noe absolutt og avhengig av det enkelte mennesket.

  Avgudenes ragnarok

  262,- 299,-
  Med denne boken har forfatteren skrevet en slags innføring i sin egen filosofi, og peker mot den selvbiografiske Ecce Homo. Han kritiserer både Platons og kristendommens dualisme og hele den vesteuropeiske kulturens fundament. Denne boken var en av de siste han skrev før hans sammenbrudd i 1889. Har noter.

  Beyond good and evil

  149,-

  Den muntre vitenskapen

  306,- 349,-
  Boka handler om den korrigerende latteren, og er preget av satire og skarpe iakttagelser der blant annet samtidens vitenskap får unngjelde.

  Ecce homo

  369,-
  I boken ser Nietzsche tilbake på sitt liv og verk.

  Ecce homo

  262,- 299,-
  I boken ser Nietzsche tilbake på sitt liv og verk.

  Hinsides godt og ondt

  306,- 349,-
  I denne boken kritiserer forfatteren den vestlige metafysikken, og den tradisjonelle kristne moraliteten. Han beveger seg hinsides de tradisjonelle begrepene om godt og ondt i søken etter "den frie ånd", og hyller kreativiteten og evnen til å gå på tvers av den blinde dogmatikken. Har noter.

  Menneskelig, altfor menneskelig

  350,- 399,-
  Denne boken markerer et brudd med Nietzsches bånd til romantikken, og peker frem mot senere verker, særlig Slik talte Zarathustra. Han sår her kimen til "Den frie ånd", og nærmer seg vitenskapelig fornuft.

  Moralens genealogi

  306,- 349,-
  Boka er et av moralfilosofiens hovedverker, og hører til den siste og viktigste perioden i Nietsches forfatterskap. Her viser han at språkbruk når det gjelder moralske spørsmål er bestemt av den sosiale gruppe eller mennesketype en tilhører, og tar for seg skyldfølelse og asketiske idealer.

  Morgenrøde

  323,- 369,-
  I denne boka kan du lese om det som skulle bli et av Nietzsches hovedanliggender, nemlig kritikken av moralen. Det er her hans ide om viljen til makt får sitt første uttrykk, og det er denne boka som markerer hans brudd med den tradisjonelle vestlige moraltenkninga.

  Nietzsches samlede verker

  2999,-

  Om våre dannelsesinstitusjoners fremtid

  262,- 299,-
  Vinteren 1872 holder Nietzsche (1844-1900) fem foredrag i det "Frivillige akademiske samfunn" i Basel, om de tyske dannelsesinstitusjonenes fremtid. Men i stedet for en vitenskapelig utlegning tilbyr han sitt publikum en fortelling som mest minner om en roman eller et drama, hvor han maler tidens dannelsesnød på veggen og besverger en kommende revolusjon av dannelsesvesenet. Det begynner som en dannelseskritikk, men går snart over i en bredt anlagt kultur- og ideologikritikk. Med noter.

  Tragediens fødsel

  249,-
  Nietzsches filosofi er et av de første forsøk på å fange inn typiske trekk ved vår kultur: oppløsning av alle faste verdisystemer, motsetningen mellom det intellektuelle og det fritt skapende menneske, følelsen av total frihet i en meningsløs verden. Boka viser hvordan den greske tragedien skapte en syntese av det plastiske og det ekstatiske i kunsten, og hvordan dens senere utvikling tørket ut denne kilden.

  Tragediens fødsel

  288,- 329,-
  Nietzsches filosofi er et av de første forsøk på å fange inn typiske trekk ved vår kultur: oppløsning av alle faste verdisystemer, motsetningen mellom det intellektuelle og det fritt skapende menneske, følelsen av total frihet i en meningsløs verden. Boka viser hvordan den greske tragedien skapte en syntese av det plastiske og det ekstatiske i kunsten, og hvordan dens senere utvikling tørket ut denne kilden.

  Utidsmessige betraktninger

  306,- 349,-

  Utvalgte kortere tekster

  262,- 299,-

  Nietzsche, Friedrich