Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Nicolaisen, Tove

  Sorter etter

  Hinduer

  349,-

  I begynnelsen var fortellingen

  459,-
  I denne boka presenteres fortellingsstoff fra hinduisme, buddhisme, jødedom, sikhisme, kristendom og islam ut fra ulike synsvinkler. Rivaliserende og problematiske fortellinger, menneskesyn i fortellingene og dilemmaer knyttet til narrativitet og identitetsdannelse blir drøftet. Forfatteren tar også opp problemstillinger i tilknytning til fortellingens egenart. Forholdet mellom fortelling og identitet i en senmoderne kontekst og bruk av fortelling i flerkulturelt perspektiv blir særlig belyst. Har litteraturliste og stikkordregister.

  På skattejakt i fortellingsuniverset

  195,-
  Boka tar for seg religionenes fortellingsunivers og drøfter hvordan fortellinger påvirker identiteten i den postmoderne og pluralistiske tiden. Forfatterne ser på utfordringene ved religionenes fortellinger og hvilket potensial de har til å ekskludere og inkludere. De gir eksempler på hvordan fortellinger fra ulike religioner kan få betydninger for dem som hører den, og om de kan oppfattes på forskjellige måter. Har litteraturliste.

  Nicolaisen, Tove