Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Morgan, Gareth

  Sorter etter

  Organisasjonsbilder

  429,-
  Dyktige problemløsere har evnen til å "lese" og forstå de ulike situasjoner de møter i sitt arbeid. De kan analyserer problemene ut fra mange og uvante synsvinkler. Forfatteren mener at denne kunsten kan læres, blant annet ved at man bruker bilder eller metaforer som redskap for forståelsen. Denne ut- gaven bringer leseren ajour med utviklingen innenfor organisasjonsfeltet. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Morgan, Gareth