Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Midtbø, Tor

  Sorter etter

  Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  329,-
  Boka gir ei innføring i regresjonsanalyse. Den retter fokus mot praktiske utfordringer, intuitiv forståelse, og regresjonsanalysens tilknytning til de ulike stadiene i forskingsprosessen. Framstillinga tar utgangspunkt i et konkret eksempel med relevans for økonomi, statsvitenskap og sosiologi og presenterer også kommandoer og utskrifter fra statistikkpakken SPSS. Boka er beregnet på studenter innen samfunnsvitenskapene.

  Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  329,-

  Stata

  309,-

  Midtbø, Tor