Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Mehren, Stein

  Sorter etter

  50 60 70 80

  199,-

  Anrop fra en mørk stjerne

  332,- 379,-

  Ark

  350,- 399,-
  Diktene har en ungdommelig friskhet i sansning og oppdagerglede kombinert med den modenhet som er frukt av et helt livs refleksjon og avklaring. Her er er også mye som aldri kan avklares: kjærlighetens gåte, hvordan mann og kvinne er bundet til hverandre i så vel tiltrekning som frastøtelse, det store spørsmål om umuligheten av å fange liv i ord stilles på nytt, og dødens nødvendighet for livet, dens nærvær i livet, blir erkjent i undring og fascinasjon.

  Aurora

  199,-
  En samling dikt og prosatekster. I forhold til 1969-utgaven har forfatteren trukket ut og kastet selve rammehistorien om reisen og det første mennesket, krigeren og pilegrimen Wanaka. Tilbake står de enkelte tekstene i sin egen tydelighet.

  Den siste ildlender

  350,- 399,-
  Diktene er faste og distinkte i formen. Her er kortere, intense tekster, men også resonnerende eller fortellende langdikt. Først og fremst finner vi dikt der elementer fra vår historisk opplevde hverdag løftes fram i lyset, iakttas og formidles videre som tegn, tegn på noe som er stort og gåtefullt og som ligger under det våre sanser makter å motta.

  Det andre lyset

  332,- 379,-
  Det andre lyset er en tittel som direkte uttrykker bokens gjennomgående symbol: et tvetydig lys, som innebærer både klarhet og mørke. Det kan være solens livgivende lys eller noe helt annet - en indre kraft som går i møte med klarheten, et åndelig lys. Her ligger gåten om alle ting, svaret på alle spørsmål. Diktenes skjønnhet bærer fram et både rystende og vakkert innhold, i intense bilder med uanet rekkevidde.

  Evighet, vårt flyktigste stoff

  262,- 299,-
  Boka inneholder 65 korte og lengre dikt, med temaer som tid, kjærlighet, reiser og forvandlinger.

  Forseglinger

  455,- 519,-
  En samling tekstfragmenter og diktlinjer fra tidligere utgivelser, illustrert med forfatterens egne bilder.

  Fortapt i verden

  262,- 299,-
  I denne diktsamlingen viser Stein Mehren nye sider samtidig som han viderefører tendenser fra hele forfatterskapet. Her er tett rytme, røff musikalitet, et måtehold i virkemidler som bare fremhever og styrker diktenes stoff og drama. En storslått samling av tett komponerte og likevel luftige dikt.

  Hotel Memory

  262,- 299,-
  I denne diktsamlingen dreier ordene seg om lys og skygger omkring et ukjent prisme, idet tekstene problematiserer jeg'ets identitet og forsøker å innkretse betingelsene for å være, bære og beskrive et jeg.

  I stillhetens hus

  306,- 349,-
  Samlingen inneholder dikt med knappe stemningsbilder, resonnementer, filosofiske konstellasjoner, fortellinger, bilder og tegn.

  Imperiet lukker seg

  350,- 399,-
  I denne diktsamlingen blir flere elementer av vår daglige virkelighet, historien og tilværelsens grunnbestanddeler gjort til objekt for intenst poetisk studium. Boken inneholder knappe konsentrerte dikt, lengre fortellingsdikt og resonnerende dikt, samt prosadikt og dikt i musikalsk og rytmisk språk.

  Jeger den jeger. Alltid en annen

  306,- 349,-
  Diktutvalget spenner over hele forfatterskapet og presenterer forfatterens litterære stil, tematikk og utvikling gjennom 50 år.

  Kjærlighetsdikt

  499,-
  Boka inneholder dikt fra hele Mehrens forfatterskap og bilder han har malt de siste årene.

  Kjærlighetsdikt

  262,- 299,-

  Kongespillet

  218,- 249,-

  Maskinen og menneskekroppen

  131,- 149,-

  Myten og den irrasjonelle fornuft

  428,- 489,-
  I boken første del tar forfatteren for seg tenkere og kunstnere som Brecht, Clausewitz, Adorno og Sartre og behandler forholdet mellom verdensbilde og menneskebilde. I annen del viser han hvordan surrealismen demonstrerer splittelsen mellom rasjonalitet og irrasjonalitet i vår tekniske sivilisasjon. Han viser også hvordan økosofien ender i motsigelser der dens natursyn ser bort fra det spesifikt menneskelige, å overskride naturen. Tidens fornuft er de tanker som tenker seg selv overalt, de ord som ordner våre erkjennelser og vår viten. Men denne fornuft er ensidig, for selv om den avslører noe, tilslører den samtidig noe annet. Dermed oppstår uløselige motsetninger i oss.

  Myten og den irrasjonelle fornuft

  385,- 439,-
  I boken første del tar forfatteren for seg tenkere og kunstnere som Brecht, Clausewitz, Adorno og Sartre og behandler forholdet mellom verdensbilde og menneskebilde. I annen del viser han hvordan surrealismen demonstrerer splittelsen mellom rasjonalitet og irrasjonalitet i vår tekniske sivilisasjon. Han viser også hvordan økosofien ender i motsigelser der dens natursyn ser bort fra det spesifikt menneskelige, å overskride naturen. Tidens fornuft er de tanker som tenker seg selv overalt, de ord som ordner våre erkjennelser og vår viten. Men denne fornuft er ensidig, for selv om den avslører noe, tilslører den samtidig noe annet. Dermed oppstår uløselige motsetninger i oss.

  Myten og den irrasjonelle fornuft 1

  385,- 439,-
  I boken første del tar forfatteren for seg tenkere og kunstnere som Brecht, Clausewitz, Adorno og Sartre og behandler forholdet mellom verdensbilde og menneskebilde. I annen del viser han hvordan surrealismen demonstrerer splittelsen mellom rasjonalitet og irrasjonalitet i vår tekniske sivilisasjon. Han viser også hvordan økosofien ender i motsigelser der dens natursyn ser bort fra det spesifikt menneskelige, å overskride naturen. Tidens fornuft er de tanker som tenker seg selv overalt, de ord som ordner våre erkjennelser og vår viten. Men denne fornuft er ensidig, for selv om den avslører noe, tilslører den samtidig noe annet. Dermed oppstår uløselige motsetninger i oss.

  Nattmaskin

  350,- 399,-
  Diktsamlingen inneholder både korte og lange dikt med en rik variasjon i motivvalg og motivutvikling. Også tematisk er spennvidden stor, fra filosofiske betraktninger om tidens gåte, via vår tids virtuelle relasjoner mennesker imellom, til historien og barndommens bilder, og kjærligheten.

  Nye bilder, tidlige dikt

  481,- 549,-
  Boken inneholder dikt fra første del av forfatterens forfatterskap, og gjengivelse av nyere malerier.

  Ord av Stein Mehren

  89,-
  Boka inneholder utvalgte dikt av Stein Mehren.

  Mehren, Stein