Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  McNeil, Brian

  Sorter etter

  En ny sang for Herren

  140,- 160,-
  Forfatteren drøfter her Davidssalmenes betydning for vårt bønneliv. Han stiller også spørsmålet om bønnen idet hele tatt er mulig for menneskene i vårt moderne samfunn. Hans svar belyses ved eksempler fra kirkehistorien og fra forfatterens egen erfaring.

  Katolske kvinnelige prester?

  75,- 85,-
  I 1994 sendte paven ut et brev til alle katolske biskoper der han bekreftet eksklusjonen av kvinner fra prestetjenesten. Denne boken drøfter pavens argumenter og viser at den katolske teologiske tradisjon er prinsipielt åpen for kvinnelige prester. Med henvisninger.

  Kom og følg meg

  200,-
  Et viktig motiv i Bibelen er kallet, det at Gud velger særskilte individer til å utføre sine gjerninger på jorden. Forfatteren ønsker her å illustrere aktualiteten i hva de bibelske bildene har å fortelle oss om en Gud som vil være aktivt til stede i våre liv. Han bruker eksempler fra flere epoker i kirkehistoiren og fra sine egne erfaringer som sjelesørger. McNeil er tilsluttet augustinerordenen og virker som prest i Molde.

  McNeil, Brian