Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Matningsdal, Magnus

  Sorter etter

  Norsk spesiell strafferett

  735,-

  Nytt i ny straffelov

  439,-

  Siktedes rett til å eksaminere vitner

  549,-
  Boka behandler den siktedes rett til å eksaminere vitner. Den gir en analyse av praksis ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) og norsk Høyesterett, i tillegg blir dansk praksis trukket inn. Boka tar også for seg adgang til opplesning av vitneforklaringer, bruk av anonyme vitner, samt anvendelsen av dommeravhør i saker hvor barn eller psykisk utviklingshemmete er vitner. Har litteraturliste og register.

  Straffeloven

  1649,-

  Straffeloven

  1649,-

  Matningsdal, Magnus