Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Martinussen, Willy

  Sorter etter

  Kultursosiologi

  269,-
  Boka gir eit oversyn over ulike perspektiv innafor kultursosiologien og er meint som ein vegvisar inn i forskinga på området. Forfattaren tek utgangspunkt i den samfunnsvitskaplege forståinga av kulturen som ei felles meinings- og symbolverd og skil mellom kulturen som ein relativt heilskapeleg sosial arv og kulturen som eit meir flytande og mangfaldig sosialt produkt. Vidare gjer boka greie for den norske kulturen sett med sosiologiske auge. Har litteraturliste og register.

  Samfunnsliv

  499,-
  Innføringsbok som gir en oversikt over tenkemåter og grunnbegreper i sosiologien. Boka analyserer hvordan menneskenes handlinger og skjebne formes av relasjoner vi er i, grupper vi tilhører, organisasjoner, nasjonale samfunn og internasjonale forhold. Har ordliste, stikkordregister og litteraturliste.

  Sosiologiske forklaringer

  387,-
  Boka gir ei innføring i hvordan sosiologer lager og prøver ut forklaringer på sosiale fenomener. Forfatteren hevder at sosiologiske forklaringer i hovedsak følger fire hovedstrategier og kombinasjoner av disse. Det som skiller dem, er forestillingene om hvilke prosesser og mekanismer som gjør seg gjeldende. To av dem er handlingsforklaringer, de to øvrige er prinsipielt forskjelllige tilnærminger til mønstre på makronivået med aggregeringstenkning og systemtenkning som ytterpunkter. Boka er beregnet på studenter ved universitet og høgskoler. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Martinussen, Willy