Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Manger, Terje

  Sorter etter

  Atferdsproblemer blant barn og unge

  479,-
  Boka beskriver de mest aktuelle teoretiske og empiriske tilnærmingene til hvordan atferdsproblemer kan forklares. Konkrete praktiske tilnærminger og strategier til hvordan atferdsproblemer kan reduseres og forebygges på ulike oppvekstarenaer presenteres også. Strategiene som beskrives, bygger på forskningsbasert kunnskap, og det redegjøres for alt fra multisystemiske til individbaserte tilnærminger. Boka er beregnet for videreutdanning innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, lærerutdanning og ulike sosialfag, men henvender seg også til praktikere som i sitt daglige arbeid møter barn og unge som viser problematisk atferd. Har register og litteraturliste.

  Effektiv læring

  163,-
  Heftet gir tips om hukommelsesteknikker, tidsplanlegging, effektiv lesing, notatteknikker, skrivevaner, arbeid i grupper og eksamensforberedelser.

  Livet i skolen 1

  569,-

  Livet i skolen 2

  569,-

  Motivasjon og mestring

  429,-

  Motivasjon og mestring

  199,-
  Heftet presenterer viktige former for motivasjon, forskningsresultater om hva som motiverer skoleelever, teorier om motivasjon, og de pedagogiske følger forskningen og teoriene har for skolen. Formålet er å gi lærere, ledere og pedagoger innsikt i hva som opprettholder lav motivasjon hos elevene, som videre kan brukes til å gi råd om hvordan mangel på motivasjon kan reduseres. Har litteraturliste.

  Motivasjon, tro på seg selv og ros

  199,-

  Manger, Terje