Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Mørstad, Erik

  Sorter etter

  Malerileksikon

  459,-
  Alfabetisk ordnede artikler som tar for seg malerkunstens materielle side, de grunnleggende motivtypene, og de viktigste estetiske og perseptuelle problemstillingene man møter i malerkunsten. For alle kunstinteresserte, samt elever og studenter i kunsthistorie og andre kunstfag. Med bibliografi.

  Skulpturleksikon

  359,-
  Leksikonet gir en historisk og systematisk gjennomgang av billedhuggerkunstens begrepsverden, med vekt på den europeiske tradisjonen fra antikken og fram til samtidskunsten. Den inneholder grundige opplysninger om sentrale begreper innenfor billedhuggerkunsten, herunder skulpturale kategorier og estetiske karakteristika, samt definisjoner, forklaringer, og opplysninger om begrepenes historiske opprinnelse.

  Visuell analyse

  171,- 195,-
  Boken forklarer hvordan man går frem ved analyse av et kunstverk eller en bygning. De enkelte sidene ved analyseteknikk - beskrivelse, karakteristikk og tolkning - blir utdypet. Videre belyses forskjellen mellom formanalyse, innholdsanalyse og kontekstanalyse. I et eget kapittel blir de mest sentrale analytiske spørsmålene presentert. Boken er en introduksjon til studiet av billedkunst og arkitektur og er egnet for studenter i kunsthistorie og skolen. Med ordliste og bibliografi.

  Mørstad, Erik