Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Lyster, Solveig-Alma Halaas

  Sorter etter

  Å lære å lese og skrive

  489,-
  Forfatteren drøfter muligheter og begrensninger i ulike metodiske tilnærminger når det gjelder lese- og skriveutviklingen. Individuelle forskjeller blir belyst, elevenes behov ut fra motivasjon blir drøftet og forfatteren viser hvordan lese- og skriveopplæringen best kan legges til rette for en optimal utvikling i de første skoleårene. Boken henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærere på småskoletrinnet og spesialpedagoger.

  Elever med lese- og skrivevansker

  279,-

  Ringeriksmaterialet

  637,-
  Inneholder materiale for å kartlegge språklig oppmerksomhet hos barn i alderen 5-7 år. Materialet er bygget opp slik at barnas responser registreres ved at de krysser av på bilder eller ved at de skal sette streker for antall ord i ei setning, for antall stavelser eller lyder i et ord. Det medfølgende heftet beskriver de enkelte deltestene i Ringeriksmaterialet.

  Språkverkstedet

  3459,-
  Språkverkstedet består av fem sett spill; rimspill, samme første lyd-spill, språklydspill, spill med sammensatte ord og kommunikasjonsspill. Hvert av spillsettene består av mange spillvarianter, og disse er bygd over samme lest som blant annet Lotto, Memory, Firkort, Svarteper og Domino.

  Lyster, Solveig-Alma Halaas