Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Lingås, Lars Gunnar

  Sorter etter

  Ansvar for likeverd

  319,-

  Etikk for pedagoger

  399,-

  Etikk og kommunikasjon

  589,-
  Forfatterne ser på helse - og sosialfagenes historiske utvikling med egne kapitler for bruk av etikk, moral og verdier. I boken fokuseres det på hvilke utfordringer velferdsstaten og den enkelte medarbeider innefor helse står ovenfor. Siste del omfatter bruk av kommunikasjon og hvordan man ved hjelp av samarbeid hindrer at konflikter oppstår. Boken egner seg for dem som tar videreutdanning på fagskolenivå, men er også aktuell ved andre utdanninger innenfor helsesektoren. Har litteraturliste, ordliste og stikkordregister.

  Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag

  529,-
  Første del av boka tar for seg de viktigste etiske teoriene som har relevans for helse- og sosialarbeidere. Den gir en kritisk drøfting av forholdet mellom yrkesetikk og profesjoner. Den andre delen av boka gjennomgår og eksemplifiserer de grunnleggende verdiene innen helsearbeid og sosialt arbeid. I tredje del tas det opp en rekke av de etiske problemer og valgsituasjoner som helse- og sosialarbeidere kan møte. Siste del diskuterer sentrale utfordringer som helse- og sosialsektoren står overfor ved begynnelsen av det nye årtusen. Har register og litteraturliste.

  Helse og samspel

  615,-
  Boka dekker læreplanen til programfaget Kommunikasjon og samhandling for Vg1 helse- og sosialfag. Den er delt inn i delene: Profesjonell samhandling, Samspill og kommunikasjon og Møte med mangfoldet. Alle kapitlene avsluttes med sammendrag og ulike typer oppgaver.

  Helse og samspill

  615,-
  Boka dekker læreplanen til programfaget Kommunikasjon og samhandling for Vg1 helse- og sosialfag. Den er delt inn i delene: Profesjonell samhandling, Samspill og kommunikasjon og Møte med mangfoldet. Alle kapitlene avsluttes med sammendrag og ulike typer oppgaver.

  Helsefagarbeidaren

  465,-
  Boka tar for seg hovedtrekk i helse- og sosialretten, pasientrettigheter, helsefagarbeiderens plikter, pleie- og omsorgsplaner, observasjon, rapportering og dokumentasjon og yrkesetikk. Hvert kapittel avsluttes med oppsummering og oppgaver. Boken er spesielt skrevet for yrkesutdanningen for helsefagarbeidere. Med ordliste og stikkordregister.

  Helsefagarbeidaren

  465,-
  Boka inneholder kapitler om hva som kreves av en helsefagarbeider, om hvordan en møter andre, kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid, konflikthåndtering og veiledning. Boka dekker en stor del av stoffet til programfaget Kommunikasjon og samhandling og inneholder i tillegg noen emneområder fra programfaget Yrkesutøvelse. Kapitlene starter med det teoretiske stoffet for Vg2. Deretter kommer Vg3-stoffet som er en videreføring i praksis av Vg2-stoffet.

  Helsefagarbeideren

  465,-
  Boka inneholder kapitler om hva som kreves av en helsefagarbeider, om hvordan en møter andre, kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid, konflikthåndtering og veiledning. Boka dekker en stor del av stoffet til programfaget Kommunikasjon og samhandling og inneholder i tillegg noen emneområder fra programfaget Yrkesutøvelse. Kapitlene starter med det teoretiske stoffet for Vg2. Deretter kommer Vg3-stoffet som er en videreføring i praksis av Vg2-stoffet.

  Helsefagarbeideren

  465,-
  Boka tar for seg hovedtrekk i helse- og sosialretten, pasientrettigheter, helsefagarbeiderens plikter, pleie- og omsorgsplaner, observasjon, rapportering og dokumentasjon og yrkesetikk. Hvert kapittel avsluttes med oppsummering og oppgaver. Boken er spesielt skrevet for yrkesutdanningen for helsefagarbeidere. Med ordliste og stikkordregister.

  Kommunikasjon og samarbeid

  529,-
  Boka er beregnet på dem som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid. Boka handler om å bygge relasjoner, å utvikle din relasjonskompetanse og å arbeide med egne holdninger og etikk. Målet er at mennesker med psykiske lidelser skal møtes som akkurat det de er, mennesker.

  Kommunikasjon og samhandling

  655,-

  Kommunikasjon og samhandling

  655,-

  Organisering og yrkesutøvelse

  629,-
  Boken er inndelt i to, der første del tar for seg organiseringen av helse- og sosialtjenestene. Her presenteres lovgrunnlaget og kvalitetskravene. I tillegg ser en på hvordan eldreomsorgen er organisert, i tillegg til at det gis et innblikk i ledelse i eldreomsorgen. Andre del har fokus på yrkesutøvelse og arbeidsmåter. Den tar for seg verdiene og tenkningen bak yrkesutøvelsen, brukerne og deres pårørende, kommunikasjon og samspill med eldre mennesker, samt hvordan en møter vanskelige situasjoner og etiske utfordringer. Boken er beregnet på utdanninger på flere nivåer innen helsesektoren. Med litteraturliste.

  Over andres dørstokk

  355,-
  Boka gir ei innføring i verdimessige og etiske sider ved arbeid hjemme hos klienter og pasienter. Den drøfter ulike praktiske og prinsipielle valg i forbindelse med slikt arbeid. Har litteraturliste.

  Undring

  261,- 298,-

  Yrkesutøvelse

  565,-

  Yrkesutøving

  565,-

  Lingås, Lars Gunnar