Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Lian, Olaug S.

  Sorter etter

  Når helse blir en vare

  499,-
  Boka reiser spørsmål som: Hvordan kan det ha seg at dess flinkere vi blir til å helbrede sykdommer, og dess flere helsearbeidere vi får per innbygger, dess sykere blir befolkningen som helhet? Hva er det som skaper avstanden mellom tilbud og etterspørsel etter helsetjenester? Bør all etterspørsel forstås som legitime behov med krav på ytelser fra fellesskapet? Hvis ikke, hvordan skal vi trekke opp grensen mellom ønsker og behov, og hvem skal gjøre det? Er markedet løsningen på prioriteringsproblemene? Eller er det noe ved helsetjenestens egenart som gjør den uegnet til å bli organisert som om den var en vare? Boken er skrevet for studenter i medisin- og helsefag. Den vil også egne seg for studenter i sosiologi og statsvitenskap, og andre som har interesse for helsevesenet, helsepolitikken, eller omstillingen i offentlig sektor mer generelt. Har bibliografi og register.

  Lian, Olaug S.