Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Lauvstad, Hanne

  Sorter etter

  Moderne sonetter

  199,-
  Boka er en studie av form og funksjon i skandinavisk sonettdiktning etter 1940. Avhandlingen er delt i to hoveddeler: I del 1 kommer først en redegjørelse for teoretiske problemer, som genre- og leserbegrepet. Deretter følger en oversikt over sonettens historie. Del 2 inneholder 10 enkeltanalyser av moderne skandinaviske sonetter. Bak i boka finner du en oversikt over primær- og sekundærlitteratur, samt noter og et resyme.

  Lauvstad, Hanne