Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Lauvås, Per

  Sorter etter

  Forskningsveilederen

  469,-
  Dette er en bok om hvordan man kan veilede andre som skal lære seg forskningsfaget. Den tar for seg veilederens oppgaver, rolle og utfordringer, og hvordan en kan håndtere disse på best mulig måte. Boken gir en oversikt over hvordan forskeropplæring er lagt opp og utvikler seg, og diskuterer de viktigste sidene ved samarbeidet og samspillet mellom veileder og student. I tillegg tar boken for seg temaene veiledning i et kjønnsperspektiv, med studenter med annen kulturbakgrunn, i grupper av studenter, på nettet, med behandling av kriser og konflikter, samt etiske problemstillinger. Boken henvender seg til veiledere på både mastergrad og doktorgrad. Har litteraturliste.

  På egne vilkår

  419,-
  Boken presenterer det teoretiske grunnlaget for veiledning og redegjør for hvordan slik veiledning kan drives i praksis. Boken retter seg primært mot lærerutdanning, men andre kan også ha nytte av boken, i det minste det teoretiske grunnlaget. Med litteraturliste.

  Tverrfaglig samarbeid

  469,-
  Boka belyser tverrfaglig samarbeid både fra et sosialpsykologisk, profesjonssosiologisk, organisasjonsteoretisk og et kunnskapssosiologisk perspektiv. Forfatternes intensjon er å bidra til utvikling av denne samarbeidsformen hos dem som arbeider med klienter innenfor omsorgs- og helsevirksomhet. For høyere utdanning innen undervisning, helse- og sosialfag, samt yrkesutøvere innen disse områdene. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Veiledning i barnehagen

  249,-
  Dette er et opplegg med tilhørende materiell for et 40-50 timers kurs for styrere i barnehager. Kurset kan også brukes i førskolelærerutdanningen. Løse ark til ringperm.

  Veiledning med leger under utdanning

  339,-
  Boken gir et teoretisk og praktisk innblikk i medisinsk veiledningspedagogikk, basert på erfaring med kurs om veiledning for leger og med en rekke eksempler skrevet av tidligere kursdeltakere. Med litteraturliste. Boken kan brukes på alle nivåer i medisinsk utdaninng.

  Veiledning og praktisk yrkesteori

  529,-

  Vurdering i skolen

  359,-

  Lauvås, Per