Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Langslet, Lars Roar

  Sorter etter

  Christian Frederik

  249,-

  Christian Frederik

  332,- 379,-

  Når fuglen letter

  332,- 379,-
  Denne boka utgis til forfatterens 70-årsdag 5. mars 2006. De omtalte kunstnerne er: Jakob Weidemann, Nils Aas, Kåre Tveter, Håkon Bleken, Jens Johannessen, Frans Widerberg, Ørnulf Opdahl, Håkon Gullvåg, Arnulf Øverland, Claes Gill, Rolf Jacobsen, Stein Mehren, Ingvar Ambjørnsen, Kjell Askildsen, Aase Bye, Knut Wigert, Leif Ove Andsnes, Solveig Kringlebotn og Truls Mørk. De fleste av portrettene er nyskrevet, men en del stoff er flettet inn fra artikler og taler forfatteren har laget i årenes løp, til ulike anledninger.

  Olav den hellige

  306,- 349,-
  Forfatterne følger sporene etter helgenkongen Olav Haraldsson, og ser på hvilken betydning Olavskikkelsen har hatt i norsk og europeisk historie. De ser også på Olavtradisjonen, samlet og i sin helhet. Boka viser også Olavsbildene i kunsten, fra de første fremstillingene og frem til senmiddelalderen. Har litteraturliste.

  Sønnen

  350,- 399,-
  Boka forteller om Sigurd Ibsens liv og hans rolle som forgrunnsfigur i unionsoppløsninga i 1905. Den viser hvordan livet hans i dets forskjellige faser var uløselig sammenfiltret med norsk, skandinavisk og europeisk samtidshistorie, og tydeliggjør det politiske spillet som gikk forut for Norges løsrivelse fra Sverige. Har personregister.

  Tanker om tro

  174,- 198,-

  Langslet, Lars Roar