Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Langholm, Siri

  Sorter etter

  Av smertens lyst

  174,- 198,-
  Forfatteren retter søkelyset mot noen sentrale figurer innen nyere feministlitteratur, og ser på hvordan disse har bidratt til å forme vår samtids bevissthet omkring kjønnsroller og kjønnsidentitet. Boka er en analyse av kvinnesaksforkjempernes tradisjon og historie og tar for seg Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Germaine Greer, Kate Millett, Sheila Rowbotham, Sylvia Plath og Gloria Steinem.

  The sweeter side of pain

  198,-
  The author questions the assumption that the triumph of feminism has resulted in a true challenge to old symbolic patterns of femininity. She takes a look at a group of feminist thinkers central to the "second wave" of feminism, who were all party to seducing the entire Western world with their visions and licensing in the 20th century a powerful new agenda. Far from representing anything new, she argues, the writers in question put forward some surprisingly stereotyped generalizations and images of woman.

  Langholm, Siri