Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Løvstad, Ådne

  Sorter etter

  Design og arkitektur 2

  364,-
  I denne boka skal du fordype deg i det du lærte i Design og arkitektur 1, samtidig som faget legger stor vekt på layout, skrift, dekor, ornament og arbeide med digitale bilder. Har oppgaver og øvinger underveis, samt oppgaver bak i boka.

  Design og arkitektur 2

  373,-
  I denne boka skal du fordype deg i det du lærte i Design og arkitektur 1, samtidig som faget legger stor vekt på layout, skrift, dekor, ornament og arbeide med digitale bilder. Har oppgaver og øvinger underveis, samt oppgaver bak i boka.

  Design og arkitektur 3

  427,-
  Boka dekker hovedområdet Produktutvikling og materialer, og Tegning, konstruksjon og modeller. Har oppgaver og øvinger underveis, samt oppgaver bak i boka

  Design og arkitektur I

  379,-
  Boka tar for seg trender og moter, materialer, farger og former. Du vil lære om hus og ulike måter å bo på, og den gir et innblikk i hvordan arkitekter og designere arbeider. Har oppgaver og øvinger underveis, samt oppgaver bak i boka.

  Design og handverk

  667,-
  Boka består av to deler. Del en, Produksjon, omhandler designprosesser, komposisjon, form, farge, skrift, tegning, materialer og teknikker. Del to, Kvalitet og dokumentasjon, gir kunnskap om marked og markedsmekanismer, bedriftsetablering, presentasjonsteknikk og kvalitetssikring. Har register.

  Design og håndverk

  667,-
  Boka består av to deler. Del en, Produksjon, omhandler designprosesser, komposisjon, form, farge, skrift, tegning, materialer og teknikker. Del to, Kvalitet og dokumentasjon, gir kunnskap om marked og markedsmekanismer, bedriftsetablering, presentasjonsteknikk og kvalitetssikring. Har register.

  Visuelle kunstfag 1

  427,-
  Læreboken dekker programområdet Formgivingsfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Tema for bokens første del er området tegning og farge. Her lærer elevene blant annet om komposisjon, tegnemetoder og -teknikker, fargesirkelen, fargekontraster og maleteknikk. Andre del er konsentrert om området form og materialer, og omhandler blant annet form og formuttrykk, positive og negative former, plastiske materialer, harde materialer, tekstiler og trykk. For hvert kapittel opplyses det om mål for læringen. Med øvelser.

  Visuelle kunstfag 2

  427,-
  Læreboka dekker hovedområdene Tegning og farge og Form og materialer i Visuelle kunstfag 2. Tema for bokens første del er område tegning og farge. Her lærer elevene blant annet om fargekommunikasjon, komposisjon, ulike tegneteknikker og menneskekroppen. Andre del om form og materialer er konsentrert om skulptur og om å prøve ut egne ideer i ulike materialer og teknikker. For hvert kapittel opplyses det om mål for læringen. Med oppgaver. Har stikkordsregister.

  Visuelle kunstfag 2

  414,-
  Læreboka dekker hovedområdene Tegning og farge og Form og materialer i Visuelle kunstfag 2. Tema for bokens første del er område tegning og farge. Her lærer elevene blant annet om fargekommunikasjon, komposisjon, ulike tegneteknikker og menneskekroppen. Andre del om form og materialer er konsentrert om skulptur og om å prøve ut egne ideer i ulike materialer og teknikker. For hvert kapittel opplyses det om mål for læringen. Med oppgaver. Har stikkordsregister.

  Visuelle kunstfag 3

  427,-
  Læreboka dekker hovedområdene Tegning og farge, og Form og materialer i Visuelle kunstfag 3 for Studiespesialiserende med formgiving i videregående skole. Boka har mange oppgaver som lar elevene anvende teoristoffet i praktisk arbeid. Hvert kapittel har mål for læringen og sammendrag.

  Løvstad, Ådne