Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Løkken, Gunvor

  Sorter etter

  Levd observasjon

  349,-

  Når små barn møtes

  349,-
  Forfatteren gjennomfører et resonnement omkring hva som kan skje blant ettog toåringer når de møtes i barnehagen. Av innholdet:" Til stede i verden med kroppen" - "Det første samspillet" - "Lekende småbarn" - "Små barn i barnehagen". Med litteraturhenvisning.

  Observasjon og intervju i barnehagen

  409,-
  Boka gir en innføring i observasjon, intervju og andre metoder som danner grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den drøfter det vitenskapsteoretiske grunnlaget for bruk av disse metodene, og gir eksempler på observasjoner fra nyere norske barnehagestudier. Dessuten drøftes observatørkontrollen. For ansatte i barnehagen og studenter i førskolelærerutdanning, samt andre grupper lærerstudenter og de som tar helsefagutdanning. Med stikkordregister og litteraturliste.

  Toddlerkultur

  379,-
  Boka beskriver Toddlerkulturen, som er den kulturen som bygges over tid i den daglige sosiale omgangen mellom ett og to år gamle barn i barnehagen. Det er de kroppslige samhandlingene mer enn de språklige som preger disse barnas kultur. Med fundament i Merleau-Pontys teorier om kroppens filosofi og gjennomgang av nyere barnehageforskning utfordrer forfatteren vårt tradisjonelle syn på barns utvikling og behov før de er fylt tre år. Har litteraturliste.

  Løkken, Gunvor