Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Lødrup, Peter

  Sorter etter

  Arverett

  649,-

  Barn og foreldre

  449,-
  Boken gir en innføring i barnerettens privatrettslige regler, og egner seg både som lærebok og som håndbok for praktikere. Har litteraturliste.

  Oversikt over arveretten

  299,-

  Oversikt over erstatningsretten

  299,-

  Vergemålsloven

  1079,-
  Boka gir en veiledning til lovens bestemmelser, og en gjennomgang av de enkelte paragrafer og relevante avgjørelser fra domstolene, forvaltningspraksis og uttalelser fra departementene og Sivilombudsmannen mv. Det er lagt vekt på å knytte fremstillingen til upublisert kildemateriale fra Justisdepartementet, fylkesmennene, overformynderiene, og deres praksis. Et utvalg av dette materialet er tatt med som vedlegg i boka. Har lov-, doms- og saksregister.

  Lødrup, Peter