Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Krogh, Gunn von

  Sorter etter

  Begreper i psykiatrisk sykepleie

  489,-
  Boken gir en systematisk fremstilling av utvalgte begreper som er relevante i klinisk psykiatrisk sykepleie. Videre dekker innholdet vesentlige sykepleierelevante problemstillinger av både psykokognitiv, funksjonell, eksistensiell og sikkerhetsmessig karakter. Innholdet i boken er i hovedsak systematisert i forhold til de tre klassifikasjonssystemene NANDA, NOC og NIC. Boken egner seg for alle som studerer sykepleie, og er også beregnet for sykepleiere i klinikken. Med register.

  KPO-modellen

  279,-
  Boken beskriver utviklingen av, hensikten med og bruken av KPO-modellen, som er en modell for dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. Boken kan også brukes som et læringsverktøy for sykepleierstudenter som skal utvikle kompetanse i å dokumentere helsehjelp.

  Krogh, Gunn von