Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Kristoffersen, Kjell

  Sorter etter

  Helsens sammenhenger

  359,-
  Forebygging og fremming av helse er i fokus, og nøkkelbegrepene holisme, nett og rytmer introduseres og utdypes. De praktiske konsekvensene av helhetstenkningen beskrives i forhold til helsefremmende prosesser ved sykdom og hvordan profesjonelle hjelpere kan anvende helhetstenkning i sin kliniske hverdag. Boken retter seg mot studenter og yrkesutøvere innenfor alle helsefagene, sykepleie, medisin, sosialfagene, helsepedagogikk og psykologi. Har litteraturliste.

  Kristoffersen, Kjell