Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Korsnes, Olav

  Sorter etter

  Arbeidsliv, historie, samfunn

  479,-
  Boka gir en samlet framstilling av det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner. Den gir innsikt i hva slags system av relasjoner dette er. Gjennom historiske, sosiologiske og arbeidsrettslige perspektiver gir samtidig boka en oversikt over utviklingen av forholdet mellom styringsrett, medbestemmelse og statlig myndighetsutøvelse i både privat og offentlig sektor. Kunnskap om toneangivende politiske reguleringsregimer, viktige ledelses- og organisasjonsprinsipper, dynamikken i ulike forhandlingssystemer, og betydningen av endringer i lov- og avtaleverket, og i yrkes- og organisasjonsstrukturen. Samt et innblikk i møter mellom internasjonale og globale utviklingstendenser og nasjonale tradisjoner og institusjoner. Boka vil være nyttig for studenter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og politiske beslutningstakere. Med litteraturliste, opplysninger om forfatterne, saks- og person- og organisasjonsregister.

  Sosial mobilitet

  299,-
  Boka handlar om sosial mobilitet, internasjonal og norsk mobilitetsforsking, yrkes- og klassemobilitet, og gjennomgår omgrep og analyseverkty. I tillegg tar boka for seg utdanningsmobilitet, kjønn og mobilitet, og elitar og mobilitet. Har litteraturliste og register.

  Korsnes, Olav