Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Kolflaath, Eivind

  Sorter etter

  Bevisbedømmelse i praksis

  479,-

  Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss

  469,-
  Boka belyser allmenne aspekter ved språk og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget. Forfatteren henter eksempler fra lovtekster, forskrifter, lovforarbeider, dommer og juridiske lærebøker. Boka er primært beregnet på jusstudenter.

  Kolflaath, Eivind