Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Kirkevold, Marit

  Sorter etter

  Sykepleieteorier

  509,-
  Boka beskriver den teoretiske utviklingen av sykepleiefaget, analyserer et utvalg teorier og presenterer et analyseredskap til å vurdere og forstå teoretiske arbeider innen faget. Med litteraturliste, stikkord- og navneregister.

  Vitenskap for praksis?

  429,-
  Boken drøfter sammenhengen mellom sykepleievitenskapelig kunnskap og sykepleiepraksis. Enkelte vil hevde at fremveksten av sykepleievitenskapen har ført til et økende gap mellom teori og praksis. Forfatteren argumenterer for at forståelsen av teori-praksis-gapet må endres til erkjennelse av at gapet er en naturlig konsekvens både av det som kjennetegner teorier og sykepleiepraksis, og av hvordan anvendelse av vitenskapelig (teoretisk) kunnskap faktisk foregår. Har litteraturliste, stikkord- og forfatterregister.

  Kirkevold, Marit