Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Kinge, Emilie

  Sorter etter

  Barnesamtaler

  429,-

  Empati

  369,-

  Hvor er hjelpen når den trengs?

  529,-
  Denne boken handler om hvordan fagpersoner kan utvikle seg i arbeidet med barn og unge som strever i samhandling med andre. Gjennom en holdning av empati og anerkjennelse kan de øke sin forståelse av situasjonen barnet og foreldre befinner seg i, og dermed kunne gi dem riktig hjelp. Videre fokuserer boken på samarbeid mellom fagpersonell, og viktigheten av å nyttiggjøre seg av hverandres kompetanse. Har litteraturliste.

  Tverretatlig samarbeid omkring barn

  479,-
  Boka tar for seg problemstillinger som reiser seg når flere etater skal jobbe sammen rundt barn i utsatte livssituasjoner. Har litteraturlister.

  Utfordrende atferd i barnehagen

  219,-

  Kinge, Emilie