Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Kierkegaard, Søren

  Sorter etter

  Avsluttende uvitenskaplig etterskrift til De philosophiske smuler

  249,-
  Skriftet kom første gang ut i 1846, og er et etterskrift av Johannes Climacus "De Philosophiske Smuler". Bokas første del vurderer spørsmål om de bibelske skrifters ekthet, og om det som står der virkelig har hendt. Andre del omhandler enkeltmenneskets forhold til den personlige tilegnelses problem. Med noter.

  Begrepet angst

  179,-
  Boka er en analyse av angst, de former den forekommer i, virkninger og dens forhold til arvesynd, skyld, nødvendighet og frihet. Kierkegaard skiller mellom frykt og angst, og legger dessuten vekt på det positive i angsten. Utgitt første gang i 1844 under pseudonymet Vigilius Haufniensis.

  Enten - eller

  199,-

  Enten - eller

  199,-

  Forførerens dagbok

  218,- 249,-

  Frykt og beven

  262,- 299,-
  Her redegjør Kierkegaard med skarp inntrengende dialektikk for troens paradoksale karakter.

  Gjentagelsen

  262,- 299,-
  Det er forfatterens egne livsvalg og deres moralske og filosofiske implikasjoner som er utgangspunktet for filosoferingen i boken. Temaet er det filosofiske begrep gjentagelsen, som utforskes fra meget forskjellige kanter og ikke minst dikterisk i boken.

  Kjærlighetens gjerninger

  218,- 249,-
  Verket "Kjærlighetens gjerninger" er en serie oppbyggelige taler, opprinnelig i 2 deler, tenkt holdt for en krets av personlig kristne tilhørerere. Verkets første del, som er utelatt i denne boken, gir en prinsipiell redegjørelse knyttet til budet om å elske seg selv. Den andre delen, som fremstilles her, er mer praktisk orientert og utformer konkrete modeller for kristen kjærlighetsutfoldelse hentet fra nytestamentlige tekster. Som tillegg finnes talen "Jesu kjærlighets skjul : tale ved altergangen om fredagen". Bokens tekstgrunnlag er dansk Gyldendals kommenterte utgave av Samlede Værker I-XX (1906), 1962-64. Med et analytisk resyme ved redaktøren.

  Liljen på marken og fuglen under himmelen

  217,- 248,-

  Stadier på livets vei

  350,- 399,-

  Sykdommen til døden

  306,- 349,-

  Kierkegaard, Søren