Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Karterud, Sigmund

  Sorter etter

  Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi

  350,- 399,-
  Boka redegjør for gruppeanalysens historiske utvikling og dens plass i samtidens psykoterapeutiske landskap. Videre forankres gruppeanalysen i moderne selvpsykologi og hermeneutikk. Forfatteren gjennomgår retningslinjer for praktisk gruppeanalytisk praksis. Boka er beregna på alle som driver en eller annen form for gruppeterapi. Har litteraturliste og register.

  Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (MBT-I)

  399,-
  Manualen gir detaljerte anvisninger om hvordan man kan gi gruppebasert psykoedukasjon til pasienter, pårørende og andre involverte personer, og hvordan opplegget kan tilpasses pasienter ved poliklinikker, døgninstitusjoner og for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også et opplegg for undervisning av samarbeidspartnere. Har litteraturliste.

  Manual for mentaliseringsbasert terapi (MBT) og MBT vurderingsskala

  399,-
  Mentaliseringsbasert terapi brukes som behandling for borderlinepasienter. Boka omhandler individualterapi og redegjør for mentalisering som et flerdimensjonalt begrep, gjennomgår prinsippene for MBT, drøfter hvilke krav som bør stilles til psykoterapeutiske vurderingsskalaer og går gjennom de 17 leddene i vurderingsskalaen for MBT. Har litteraturliste.

  Personlighet

  399,-

  Personlighetspsykiatri

  799,-

  Karterud, Sigmund