Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Karlsen, Ole G.

  Sorter etter

  Matriks 10

  439,-
  I første kapittel lærer du om befolkning. Deretter blir du tatt med til land i 6 forskjellige verdensdeler. Boka har fire oppgavetyper og sammendrag etter hvert kapittel.

  Matriks 10

  439,-
  I første kapittel lærer du om befolkning. Deretter blir du tatt med til land i 6 forskjellige verdensdeler. Boka har fire oppgavetyper og sammendrag etter hvert kapittel.

  Matriks 10

  685,-
  Lærerveiledninga dekker alle tre faga historie, geografi og samfunnskunnskap. Den inneholder kommentarer og bakgrunnsstoff om hvert underkapittel i elevbøkene, tips til oppstart i gjennomgang av temaene og kopioriginaler med ei rekke oppgaver.

  Matriks 8

  685,-
  Lærerveiledninga dekker alle tre faga historie, geografi og samfunnskunnskap. Den inneholder kommentarer og bakgrunnsstoff om hvert underkapittel i elevbøkene, tips til oppstart i gjennomgang av temaene og kopioriginaler med ei rekke oppgaver.

  Matriks 8

  429,-
  Læreboka kjennetegnes av mange kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka innledes med et kartkurs. Målet er at elevene selv aktivt skal kunne bruke kart. Læreboka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Den er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett. Med oppgaver.

  Matriks 8

  429,-
  Læreboka kjennetegnes av mange kart, og en tett tilknytning mellom tekst og illustrasjoner. Boka innledes med et kartkurs. Målet er at elevene selv aktivt skal kunne bruke kart. Læreboka er strukturert i en todelt differensieringsmodell som ikke bare differensierer mellom lett og vanskelig, men også mellom ulike sjangere og læringsstrategier. Den er tilpasset aldersgruppen både i språk og bilder, med fokus på begrepsopplæring, varierte illustrasjoner og et ryddig og ledig sideoppsett. Med oppgaver.

  Matriks 9

  429,-
  Bokas hovedtemaer er hvordan vi utnytter naturen for å skaffe mat og energi, og hvilke konsekvenser dette har for naturen. I tillegg kan du lese om atmosfæren, klima og kart. Boka har fire oppgavetyper og sammendrag etter hvert kapittel.

  Matriks 9

  429,-
  Bokas hovedtemaer er hvordan vi utnytter naturen for å skaffe mat og energi, og hvilke konsekvenser dette har for naturen. I tillegg kan du lese om atmosfæren, klima og kart. Boka har fire oppgavetyper og sammendrag etter hvert kapittel.

  Matriks 9

  685,-
  Lærerveiledninga dekker alle tre faga historie, geografi og samfunnskunnskap. Den inneholder kommentarer og bakgrunnsstoff om hvert underkapittel i elevbøkene, tips til oppstart i gjennomgang av temaene og kopioriginaler med ei rekke oppgaver.

  Terra mater

  805,-

  Terra mater

  805,-

  Terra mater

  799,-
  Alt-i-ett-boka dekker programfagene geofag X og geofag 1. Fagstoffet blir presentert gjennom ulike emneområder med aktuelle eksempler og oppgaver, samt grundig veiledning i innhenting av informasjon til prosjektrelatert undervisning. Har stikkordsregister.

  Terra mater

  799,-
  Alt-i-ett-boka dekker programfagene geofag X og geofag 1. Fagstoffet blir presentert gjennom ulike emneområder med aktuelle eksempler og oppgaver, samt grundig veiledning i innhenting av informasjon til prosjektrelatert undervisning. Har stikkordsregister.

  Terra nova

  655,-
  Boka dekker målene i læreplanen for fellesfaget geografi i studieforberedende utdanningsprogram i den videregående skolen. Den har en tydelig fagstruktur, med kapitler som tar for seg både samfunns- og naturgeografi. I tillegg finnes repetisjonsspørsmål og oppgaver av ulik vanskelighetsgrad.

  Terra nova

  655,-
  Boka dekker målene i læreplanen for fellesfaget geografi i studieforberedende utdanningsprogram i den videregående skolen. Den har en tydelig fagstruktur, med kapitler som tar for seg både samfunns- og naturgeografi. I tillegg finnes repetisjonsspørsmål og oppgaver av ulik vanskelighetsgrad.

  Terra nova

  694,-

  Karlsen, Ole G.