Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Kaldestad, Per Olav

  Sorter etter

  Den nye lyrikken

  150,-
  Om den norske lyrikken som vart utgitt i 1995, og kva som finst og ikkje finst i den. Forfattaren ser tilbake på tradisjonen av moderne dikt frå Shakespeare til vår tid, og stiller ei rekke kritiske spørsmål. Sentralt i boka står Kaldestads oppgjer med det han kallar dei bortvende og risikofrie posisjonane i dagens norske lyrikk. Med liste over norsk lyrikk som vart utgitt i 1995.

  Dikt i utval

  150,-
  Boka er eit utval av Kaldestads poetiske produksjon for vaksne frå 1973 til 1993. Sentralt i forfattarskapen er den sanselege gjenskapinga av sterke augneblinkar, anten det er eit lauv som faldar seg ut i våren eller to elskande som faldar seg ut for einannan. Den lyriske røysta har ofte klangbotnar frå både popkulturen, songskatten og den litterære tradisjon. Har tittelregister.

  Diktboka

  519,-
  Boka viser korleis arbeid med dikt kan auka lese- og skrivegleda og bidra til den estetiske fostringa i skolen. Boka er todelt. I første delen peikar forfattarane på samanhengen mellom poesien og den produktive barnekulturen. Den andre delen er ein antologi av dikt som er plukka ut i samsvar med metodikken i første del. I denne reviderte utgåva er teoridelen bearbeidd og justert i samsvar med den nye lærarplanen. Antologidelen er sterkt fornya. Har litteraturliste og kjelder.

  Dronninga kallar

  262,- 299,-

  Eg høyrer

  200,-
  Kaldestad sin sjuande diktsamling handlar om å ta ordet på grensa mellom det kjende og ukjende, mellom den talande orden det blir venta at vi skal bevege livet vårt i, og den rablande uorden kvar einaste augneblink blir oppfatta i.

  Hadde eg berre ei elv så lang skulle føtene fly

  288,- 329,-
  Forfattarane har reist rundt i Canada og boka inneheld forteljingar, refleksjonar, dikt og songar frå denne reisa.

  K. Mustermann

  236,- 269,-

  Langs kvar ein veg

  250,-
  Ein country-reisebok med tre stemmer, tre solistar som også dannar eit kor i teksten. Tre forfattarar, med musikken til Hank Williams, Elvis Presley og Gram Parsons i kofferten, har teke turen over Atlanteren på vandring i dei gamle mytane og nokre nye som dei sjølve fann. Illustrert.

  Liksom for fyrste gong

  200,-
  Denne boka tar lesaren med inn i tankane og draumane til to unge, medan dei opplever korleis verda deira utvidar seg. Tankane og draumane blir verkelege, og lesaren blir oppfordra til å gå vidare sjølv.

  Naken er fjorden

  300,-
  Kriminell heltesoge frå fjordane i vest. Heltinna rører seg freidig over sidene med ferjetrafikk, kommunal pornografi og korrupsjon. Både tankane - og formane - er i orden...

  Vegen til Navan

  250,-
  De tre forfatterne har reist rundt omkring i Irland, og her er resultatet; en noe annerledes reiseskildring. Det finnes både lyriske og faktapregede tekster i boken, samt bilder fra reisen.

  Waterloo

  250,-
  En reisebok, innover og tilbake, med Radio Luxembourg og Melodi Grand Prix som ledetråd, tar oss med sydover i Europa. Her møtte Napoleon sin skjebne, som forfatterne møtte sin. Illustrert.

  Kaldestad, Per Olav