Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Johnsen, Thore

  Sorter etter

  Kravsetting, lønnsomhetsmåling og verdivurdering

  539,-
  Boken gir en framstilling av prinsippielle og praktiske problemer knyttet til kravstilling og lønnsomhetsmåling i forretningsvirksomhet. Temaene spenner over fagområdene finans og regnskap, og fremstillingen illustreres med talleksempler fra det norske finansmarkedet. Boken dekker såvel privateiet som offentlig eiet forretningsvirksomhet. Målgruppene for boken er ledere med finans- eller strategiansvar i private eller offentlige selskaper, konsulenter og analytikere med arbeid innenfor samme område og studenter.

  Johnsen, Thore