Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Johnsen, Hans Chr. Garmann

  Sorter etter

  Fra forvaltning til dialog

  599,-
  Boken drøfter hvordan vi skal sikre kvalitet på tjenester, hvordan vi skal få til brukermedvirkning og dialog, og hva kvalitet på tjenester er. Det argumenteres for at offentlige virksomheter kan bli mer brukerrettet. I tillegg diskuteres prinsipielle sider ved utvikling av tjenestekvalitet, blant annet forhold som privatisering, rettssikkerhet, demokrati og etiske sider ved offentlig tjenesteyting. Boken egner seg som lærebok innen ledelsesfag, statsvitenskap og helse- og sosialadministrasjon. Den vil også være til nytte for alle som jobber med å bedre tjenestekvalitet innenfor offentlig sektor. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Johnsen, Hans Chr. Garmann