Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Jensen, Ruth

  Sorter etter

  Å utforske praksis

  409,-
  Forfatterne ønsker med denne boka å utforske praksis i lys av teori. De presenterer episoder fra barnehagepraksis som analyseres ut fra teori om lek, samspill og læring. Boka drøfter også hvordan vi kan forstå barnehagens rolle i dagens kunnskapssamfunn og dagens utdanningskontekst. Videre presenteres teorier om ledelse og organisasjonslæring. Boka er primært skrevet for ansatte i barnehager, men kan også være relevant for studenter og ansatte i utdanning og etterutdanning. Har litteraturliste.

  Å utforske praksis

  399,-

  Å utforske praksis

  419,-
  Forfatterne ønsker med denne boka å utforske grunnskolepraksis i lys av teori og forskning. De presenterer episoder fra daglig praksis som analyseres på bakgrunn av teori og forskning om dialog, samspill, læring og profesjons og organisasjonslæring. Boka drøfter hvordan man kan forstå grunnskolens rolle i dagens kunnskapssamfunn og dagens utdanningskontekst.

  Profesjonelt arbeid i grensesoner

  329,-

  Jensen, Ruth