(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Jakobsen, Erik W.

  Sorter etter

  Attracting the winners

  390,-
  The book is a result of an extensive research project benchmarking the maritime industries in Denmark, Germany, Netherlands, Norway and the U.K. on a range of topics and variables; covering past performance, company sophistication, country attractiveness, public policy and cluster dynamic. The book presents a framework for explaining future performances of national industries, as well as important challenges and opportunities for the maritime industries. With bibliography.

  Ekspansjon og konsernstrategi

  459,-

  Et verdiskapende Norge

  499,-
  Boka er basert på et forskningsprosjekt med samme navn. Prosjektet og bokas målsetting er å bidra til å sikre grunnlaget for verdiskapning og økonomisk velferd i det norske samfunnet i fremtiden. Gjennom bokas tre deler presenteres teorier om næringsklynger og verdiskapning, sentrale funn fra norske næringer som dokumenterer sammenhengen mellom næringsklynger og verdiskapning i et land og til slutt implikasjoner og forslag til en helhetlig verdiskapingspolitikk. Boka er relevant for politikere og næringslivsledere, samtidig som den er egnet som fagbok for økonomer, samfunnsvitere og andre som er opptatt av strategi og ledelse, samfunn og næringsliv. Har stikkordregister og litteraturliste.

  Hvem eier Norge?

  399,-
  Boken er en forskningsrapport og et resultat av forskningsprosjektet "Grenseløs verdiskaping", som ble startet i 2004. Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge alt eierskap i Norge, og å peke ut hvilke eiere som skaper verdier for egen bedrift og for samfunnet. Forfatterne gir en tilnærmet fullstendig oversikt over eierskapet i norsk næringsliv, også i den delen av næringslivet som ikke er børsnotert. Blant annet viser de hvor store verdier som skapes i offentlig eide bedrifter, og av utenlandske eiere. De presenterer også et nytt rammeverk for hvordan eiere kan bidra til at bedrifter skaper høyere verdier. Bokens innhold er kommentert av sentrale aktører i norsk næringsliv, blant dem Idar Kreutzer, Karen Helene Ulltveit-Moe og Gerd-Liv Valla. Har litteraturliste og register.

  Jakobsen, Erik W.