Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Jacobsen, Jørn R.T.

  Sorter etter

  Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten

  1519,-
  Hvilke rammer er det for strafferetten i den demokratiske rettsstaten? Gjennom dette spørsmålet diskuterer forfatteren det ideologiske grunnlaget og rammeverket for norsk strafferett. Som utgangspunkt diskuteres den stadig mer ekstensive kriminaliseringen av forebyggingshandlinger og den mer generelle tendensen i retning av en pre-aktiv strafferett. Boka argumenterer for at den rettsstatlige strafferetten er mer kompleks enn et rent formelt rammeverk for strafferetten. Med litteraturliste.

  Jacobsen, Jørn R.T.