Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Hundeide, Karsten

  Sorter etter

  Åtte temaer for godt samspill

  29,-
  Informasjonshefte for foreldre som kan brukes til å tenke over hvordan du og ditt barn har det sammen. Heftet presenterer de åtte temaene for godt samspill som er et del av sensitiviseringsprogrammet ICDP, som er rettet mot barns omsorgsgivere.

  Barns livsverden

  389,-
  Forfatteren legger vekt på de sosiokulturelle rammene for barns utvikling, noe som er spesielt viktig i en verden med økende kulturelle forskjeller. Boken er teoretisk orientert og inneholder endel kritiske vurderinger og kommentarer til eksisterende teori og praksis innenfor tradisjonell psykologi. Den er en videreutvikling og utdyping av boken Barns livsverden - en fortolkende tilnærming (1989). Boken er skrevet for alle som arbeider med barn og som interesserer seg for utviklingspsykologi og pedagogisk psykologi. Har litteraturliste.

  Ledet samspill fra spedbarn til skolealder

  309,-
  I løpet av de siste 10-15 årene har den nye kommunikative spedbarnsforskningen, sammen med kulturell utviklingspsykologi, vist hvordan barn gjennom kommunikativ kontakt og utveksling med sine omsorgsgivere blir ledet inn i det kulturelle fellesskap. ICDP-programmet sammenfatter disse innsiktene i et enkelt program som er rettet mot omsorgsgivere. Denne boken gir både en innføring i IDCP-programmet og retningslinjer for hvordan programmet kan anvendes i helsestasjoner og barnevern, i barnehager og skole. Det har også et kapittel som går inn på hvordan programmet kan tilpasses barn med en annen kulturell bakgrunn. Med litteraturliste og register.

  Hundeide, Karsten