Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Hume, David

  Sorter etter

  En avhandling om menneskets natur

  350,- 399,-
  Forfatteren forsøker å anvende den naturvitenskaplige, eksperimentelle metoden i studiet av mennesket. Gjennom dette søker han å grunnlegge en erfaringsbasert forståelse av mennesket, som skal være like solid som naturvitenskapen. Boken tar for seg hovedområdene i forfatterens tenkning: forstanden, følelsene og moralen. Her finner vi blant annet hans undersøkelse av årsaksbegrepet, den frie vilje og sjelens dødelighet, og hans argumentasjon for at man ikke kan slutte fra hvordan noe er, til hvordan det bør være.

  Hume, David