Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Horverak, Sveinung

  Sorter etter

  Familierådslag

  309,-
  Boken gir en innføring i hvordan man planlegger og gjennomfører familierådslag. Oppgavene til samordner og barnevernskurator presenteres og juridiske problemstillinger ved bruk av familierådslag drøftes. Familierådslag blir plassert inn i barnevernets sosialpolitiske virkelighet og i tradisjonen for sosialt arbeid. Andre sentrale temaer som drøftes er barnets deltakelse i beslutningsprosessen og forholdet mellom det offentliges ansvar for å skaffe rett tiltak for barnet kontra ansvaret til familien og deres nettverk. Boken er først og fremst rettet mot studenter på grunn- og videreutdanning innen barnevern. Med litteraturliste og register.

  Horverak, Sveinung