Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Holmsen, Merete

  Sorter etter

  Samtalebilder

  439,-
  Denne boka gir pedagoger et verktøy til bruk ved samtaler med barn om barnas opplevelser, tanker og vurderinger om livet i barnehage og skole. Boka er praktisk tilrettelagt og viser hvordan pedagoger gjennom bilder kan kommunisere med barna om deres livsverden. Det vises til forskning der bruk av visuell støtte gir barn mulighet til å fortell åpent og fritt om egne erfaringer når barna kan gjøre det gjennom bildene. Bildene i denne boka følger et musebarn gjennom dagliglivet i barnehagen og skole og gir barna mulighet for identifikasjon av tema og følelser i bildene. Boka viser eksempler på hvordan man lager en samtaleguide for barnesamtaler og hva man skal legge vekt på ved bruken ab dette. Bakerst i boka presenteres de 15 ulike samtalebildene i farger. Har litteraturliste.

  Samtalebilder

  669,-
  Denne permen inneholder 34 samtalebilder og en veileder. Bildene er ment som et verktøy i barnesamtaler og er beregnet på førskolelærere, lærere, helsesøstere, barnevernspedagoger, psykologer og ansatte i PP-tjenesten.

  Samtalebilder og tegninger

  419,-
  Forfatteren legger fram et verktøy til bruk ved samtaler med barn om barnas opplevelser, tanker og vurderinger om livet i barnehage og skole. Hun viser hvordan man gjennom bilder kan kommunisere med barna om deres livsverden. I boken finner leseren eksempler på hvordan man lager en samtaleguide for barnesamtaler og hva man skal legge vekt på ved bruken av dette. Bakerst presenteres 18 ulike samtalebilder i farger. Dette er en selvstendig videreføring av Samtalebilder - en vei til kommunikasjon med barn (2002). Har litteraturliste.

  Holmsen, Merete