Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Hoftun, Oddgeir

  Sorter etter

  Kristningsprosessens og herskermaktens ikonografi i nordisk middelalder

  341,- 389,-
  Boken viser hvordan utvalgte "hedenske" motiver i nordisk middelalder uttrykker klare, kristne religiøse eller politiske budskap ved hjelp av hedenske symboler og forestillinger, eller ved å referere til hedensk kultisk praksis. I tillegg vises det at flere bibelske motiver i middelalderens kirkekunst er utformet på måter som bare gir den fullstendig kristne meningen dersom aspekter ved nordisk hedensk tro og kult inngår i tolkningsgrunnlaget. Har litteraturliste.

  Menneskers og makters egenart og samspill i norrøn mytologi

  315,- 359,-
  Forfatteren har i denne boka benyttet seg av andre kilder enn Den eldre og Den yngre Edda for å beskrive vikingene og deres forgjengeres religion. Han benytter arkeologisk materiale fra hedensk tid sammen med kristne myter og bilder, og gir ved hjelp av dette et nytt bilde av viktige sider av førskristen tro og kult. Sider ved kristningsprosessen blir også belyst. Har litteraturliste.

  Norrøn tro og kult

  199,-
  Arkeologisk materiale, samt romerske og arabiske skrifter er benyttet som grunnlag for å komme fram til en ny forståelse av viktige sider ved den norrøne tros- og forestillingsverden som presenteres i denne boka. Har litteraturliste.

  Hoftun, Oddgeir