Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Hoem, Edvard

  Sorter etter

  Ave Eva

  149,-
  Hovudpersonen Edmund Saknevik vender tilbake til odelsgarden på Vestlandet for å gjere den til livsverket sitt, men må erfare at idealisme ikkje er tilstrekkeleg. Hoem angrip det manglande økologiske medvitet som set natur og tradisjon på spel for oljen si skuld.

  Bror din på prærien

  332,- 379,-

  Bror din på prærien

  199,-

  Bror din på prærien

  179,-

  Der storbåra bryt

  200,-

  Det evige forår

  393,- 449,-

  Du er blitt glad i dette landet

  200,-

  Faderen

  315,- 359,-
  Peder Bjørnson var far til Bjørnstjerne Bjørnson, men han var også den unge bondesonen som mista storgarden Skje og i staden vart prest. I denne boka har forfattaren spora opp kvar striden rundt sokneprest Bjørnson begynte, og følgjer det livsdrama han hamna i. I forteljinga om Peder Bjørnson stig eit bilde av det førmoderne Norge fram, eit fattig utkantsamfunn i Europa, som på kort tid skulle bli ein del av den moderne verda.

  Frøken Dreyers musikkskole

  149,-
  Musikarparet Renate og Theodor Ungermann kjem til Bergen frå det krigsherja Tyskland i 1952. Den gamle byen Königsberg som Theodor var vaksen opp i, er øydelagd i krigen. Når fiolinelevane på Frøken Dreyers musikkskole prøver å finne ut av dei same musikkstykka som han sjølv spela som ung gut, er det som om tapet av barndomsriket får lindring. Ein roman om eksilets problem og modernitetens pris, om musikkens verd og den verkelege verda.

  Gi meg de brennende hjerter

  300,-

  Heimlandet Barndom

  149,-
  Om Edvards oppvekst og bakgrunn i Hoem-grenda på Nordvest-landet i 50-åra. Forventningane om at det er Edvard som med tida skal ta på seg ansvaret for familie og gard, veks etterkvart til eit press. Både for seg sjølv og andre må Edvard innrømme at det er noko anna han skal.

  Jordmor

  306,- 349,-
  Boken er skrevet på bestilling i forbindelse med Den Norske Jordmorforenings 100 års-jubileum i 2008. Boken inneholder: Vårbarn: Kristine og Anders møttes på en fest i fjor. Nå skal de bli foreldre. Handlingen er sentrert rundt Kristine der hun venter på barselavdelingen, og forteller om jordmødrene og de fødendes verden. Jordmor på jorda: Romsdalen, 1880. Husmannsjenta Martha Kristine utdanner seg til jordmor i Christiania. Når hun vender hjem etter fullført utdannelse, må hun til slutt gå rettens vei for å kjempe fram sin profesjon, på bekostning av de gamle hjelpekonene. Romanen handler om forfatterens tippoldemor og inngår i familiekrøniken som ender med "Heimlandet. Barndom" (1985) og "Mors og fars historie" (2005).

  Kjærleikens ferjereiser

  199,-
  På Ramvik følgjer vi nokre menneske som på kvar sin måte opplever samanhengen mellom individ og samfunn og korleis systemet set grensene i eit firkanta byråkrati. Boka fortel om menneskelege problem i eit distrikts-Noreg som har gått gjennom store omveltningar.

  Kjærleikens ferjereiser

  149,-

  Kom fram, fyrste!

  149,-
  Olav Engelbrektsson var erkebiskop i Norge midt under reformasjonsstriden, og da han flykta frå Trondheim i 1537, var det som om han forsvann i eit stort historisk mørker. Namnet han blei gløymt, og det finst ingen folkeminne om han i Norge. Ingen dokument frikjenner for stemplet svikar mot landet raner av skattane i Trondheims domkyrkje. Dette er ein roman om å hente opp gløymde hendingar frå historia.

  Land ingen har sett

  332,- 379,-

  Land ingen har sett

  379,-

  Land ingen har sett

  169,-

  Lenins madam

  250,-

  Liv andre har levd

  350,- 399,-

  Liv andre har levd

  399,-

  Liv andre har levd

  179,-

  Mors og fars historie

  169,-

  Hoem, Edvard