Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Hippe, Else

  Sorter etter

  Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere

  579,-
  Boka tar opp et utvidet kunnskapsbegrep der teori og praksis framstår som helhet. Den viser hvordan læreplaner, innhold og læreprosesser i yrkes- og profesjonsutdanning kan struktureres ut fra sentrale yrkesoppgaver. Forfatterne drøfter den betydning yrkesbasert forskning har for utviklingen av yrkeskunnskap og relevant utdanningsinnhold. Boka henvender seg til studenter i yrkeslærerutdanning, lærere og andre som arbeider med yrkes- og profesjonsutdanning. Med litteraturliste.

  Praksisveiledning i lærerutdanningen

  429,-
  Boka ser på hvordan didaktikk kan bidra til sammenheng mellom praksis og teori i lærerutdanninga, hvordan lærerstudenter kan tilegne seg didaktisk kompetanse og hvordan praksisveiledning kan tilrettelegges utfra en didaktisk veiledningsstrategi. Boka tar for seg alle typer lærerutdanning, og passer for alle som er opptatt av pedagogisk veiledning og lærerutdanning.

  Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere

  489,-
  Boken presenterer en modell for didaktisk helhetstenkning som er nyttig i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring. Begrepene læreforutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold, læreprosess og vurdering blir klarlagt ved didaktisk analyse. Boken henvender seg til studenter i yrkesutdanning og andre som arbeider med yrkesrettet opplæring i skole og arbeidsliv. Med litteraturliste.

  Hippe, Else