Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Heum, Trond

  Sorter etter

  Alle tiders historie

  815,-

  Alle tiders historie

  820,-

  Alle tiders historie

  820,-

  Alle tiders historie

  655,-

  Alle tiders historie

  655,-

  Alle tiders historie

  815,-

  Alle tiders historie

  565,-

  Alle tiders historie

  565,-

  Alle tiders historie

  225,-

  Film i prosjektarbeid

  98,-
  Boka er en håndbok i praktisk filmarbeid i forbindelse med prosjektarbeid i skolen. Den tar for seg de ulike fasene i et prosjektarbeid, viser hvordan prosjektarbeid med dokumentar- og fiksjonsfilm kan forløpe, og gir råd om filiming og redigering.

  Filmboka

  198,-
  Boka gir en enkel teoretisk og praktisk innføring i hvordan historier fortelles gjennom film, og hvordan man analyserer og anmelder filmer. Boka kan brukes som teoribok i filmkunnskap, som håndbok i praktisk filmarbeid, og vil være et nyttig supplement til norsk, mediekunnskap og samfunnskunnskap. Den vil også ha nytteverdi for journalister som arbeider med filmformidling, og andre filminteresserte.

  Medieetikk for alle

  178,-
  Boken gir en grunnleggende innføring i medieetikk og sentrale juridiske rammer for all publisering. Den belyser flere saker som har vært oppe til debatt i mediene, samt at den omtaler etiske problemstillinger i barn og ungdommers møte med innhold i filmer, dataspill og andre medier. Boken er beregnet på lærere i mediefag og samfunnsfag på ungdomstrinnet og i videregående skole. Bygger på boken Presseetikk fra 2005.

  Heum, Trond