Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Hegstad, Harald

  Sorter etter

  Den virkelige kirke

  399,-
  I kristen teologi inngår troen på kirken som et sentralt tema. Spørsmålet er om den kirke man kan undersøke empirisk er den samme som den en teologisk kirkeforståelse handler om. Dette problemfeltet behandles i et systematisk-teologisk perspektiv i denne boken. Forfatterens hovedtese er at en teologisk kirkeforståelse må forholde seg til kirken som en konkret og erfarbar størrelse. Med dette utgangspunkt behandles sentrale ekklesiologiske tema som blant annet forholdet mellom kirken og verden, misjon og diakoni, kirken som fellesskap, kirken som organisasjon, de ulike tjenester i kirken, forståelsen av gudstjenesten og spørsmålet om kirkens enhet. Med litteraturliste og sak- og personregister.

  Gud, verden og håpet

  332,- 379,-

  Trancendens og inkarnasjon

  320,-
  Boka tar for seg den norske teologen Leiv Aalens forståelse av den kristelige og teologiske erkjennelse og dens forhold til andre former for menneskelig erkjennelse. Det sentrale spørsmålet i boka er hvordan Aalen på de ulike punkter i sin teologi kommer til rette med denne spenningen mellom transcendenstanke og inkarnasjonstanke. Med kildehenvisninger og personregister og sammendrag på tysk.

  Hegstad, Harald